Som følge af regeringens hjælpepakker har betalingsfristerne for afregning af A-skat og AM-bidrag været udskudt i løbet af det sidste halve år.

Jf. oversigten for små og mellemstore virksomheder forfalder A-skat og AM-bidrag for august, september og oktober 2020 først i 1. halvår 2021.

Det er vigtigt at være opmærksom på det likviditetsbehov der opstår i 1. halvår og det kan derfor være hensigtsmæssigt, at udarbejde et likviditetsbudget.

Samtidig kan det for virksomheder med likviditetsoverskud, være hensigtsmæssigt, at indbetale A-skat og AM-bidrag før disse forfalder. Kontakt os på tlf. 88 44 43 43 og lad os tage en drøftelse om, hvilken betydning de udskudte frister har for din virksomhed.