Helledie Revision ApS er en selvstændig godkendt revisionsvirksomhed, der er medlem af FSR.

Helledie Revision vil, udover at tilbyde revisionsydelser, tillige tilbyde øvrige erklæringsopgaver. Herudover vil vi yde regnskab- og bogføringsassistance til de virksomheder, der kan drage fordele af at outsource disse opgaver.

Vi vil tilbyde rådgivningsydelser, herunder skatterådgivning bl.a. med specielt fokus på virksomhedsoverdragelse og generationsskifte, som er ét af vores specialer.  Herudover vil vi tilbyde gratis opstartsmøder og kurser for iværksættere i Brønderslev Erhvervspark.