Nyt vedrørende ejendomsskatter for erhvervsejendomme.
Har du en erhvervsejendom, skal du være opmærksom på at fra 2024 betales ejendomsskatterne via Skattekontoen i 2 rater om året. Derudover er der kommet nye regler for beskatning af erhvervsejendomme.
Helledie Revision hjælper dig gerne med at finde ud af, hvad disse ændringer betyder for dig.
Kontakt os på tlf. 88 44 43 43 eller mail@helledierevision.dk .